litterære tanker

Her skriver jeg litt om bøker jeg kommer over. Mitt utgangspunkt er et kristent verdensbilde med Bibelen som fundament.